جستجو

روشهای تولید کربن اکتیو پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط Administrator   
يكشنبه ، 2 اسفند 1388 ، 21:14

اکتیواسیون کربونیزاسیون

تهیه کربن اکتیو از مواد کربنی را اکتیواسیون می گویند و به دو روش حرارتی و شیمیایی تهیه می گردد.


روش حرارتی: برای تهیه کربن اکتیو فاز گازی مناسبتر است و دارای مراحل: کربونیزاسیون، واکنش، اکتیواسیون، گرانول سازی و دانه بندی است. اکتیواسیون در درجه حرارت بیش از 1000 درجه سانتیگراد و در حضور بک ماده اکسید کننده انجام می شود.


روش شیمیایی: برای تهیه کربن اکتیو فاز مایع مناسبتر است. در این روش ابتدا مواد خام با مواد شیمیایی که دارای اثرات دی هیدراته و اکسیدکنندگی هستند، مخلوط می شوند. مرحله بعد از آن کلسیناسیون است که با گرم کردن در درجه حرارت بالا باعث تجزیه هیدراتها، کربناتها، مواد فرّار یا دیگر ترکیبات موجود شده و باعث ایجاد کربن آمورف ( بی شکل) با ساختمان متخلخل و سطوح زیاد می شود. کربنهای فعال پس از اکتیواسیون شیمیایی، خشک می شود.

 

آخرين ويرايش : دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 17:47